Dette diktet lærte jeg som 12 åring, og da syntes jeg det var veldig vakkert, og det synes jeg fremdeles. Diktet
handler om hvordan Melkeveien (Vintergatan) ble bygd.

Bente

 Dette diktet lærte jeg som 12 åring, jeg syntes det var veldig vakkert da, og det synes jeg fremdeles. Bent

TILBAKE